Pravila nagradnih natječaja

PRAVILA NATJEČAJA „Alpha-M 20. ROĐENDAN GIVEAWAY“
 

ČLANAK 1. – Priređivač

Priređivač Nagradnog natječaja pod nazivom „Alpha-M 20. ROĐENDAN GIVEAWAY“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) je tvrtka Alpha-M d.o.o. sa sjedištem na adresi Križanićeva 25, 42 000 Varaždin, OIB: 65930132685 (u nastavku “Priređivač”). Natječaj se priređuje u svrhu promocije tvrtke Alpha-M d.o.o.,Križanićeva 25, 42 000 Varaždin. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na službenoj Facebook stranici ALPHA-M Računala.

Facebook ne sponzorira, administrira ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona s njim nije ni na koji način povezana. Ulaskom u Nagradni natječaj, potvrđujete da ste suglasni na ustupanje svojih podataka trgovačkom društvu Alpha-M d.o.o., a ne Facebooku.

ČLANAK 2. – Pravo sudjelovanja

Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, punoljetni, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske i korisnici su Facebooka (u nastavku „Sudionici“). Zaposlenici i članovi uže obitelji zaposlenika Priređivača te bilo koja druga osoba povezana s ovim Natječajem ne mogu sudjelovati u Natječaju. Sudionici Natječaja ne mogu biti pravne osobe.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Nagradni natječaj.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook i Instagram stranicama te web stranici alpha-m.hr objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će ih koristi za svoje legitimne svrhe i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Ako Sudionik želi, može zapratiti Facebook stranicu, označiti sa sviđa mi se objavu koja komunicira nagradni natječaj te podjeliti istu, a navedeno je dužan izvršiti s osobnog profila, nije dozvoljeno postavljati s lažnih (nevažećih) profila ili stranica (Pageova). U slučaju da administrator uoči zloupotrebu stranice od strane jednog ili više korisnika mreže, ovi korisnici, bez upozorenja, bit će diskvalificirani iz nagradnog natječaja i njihovi komentari će biti obrisani.

ČLANAK 3. – Trajanje

Nagradni natječaj počinje od 19:00 sati 19. studenoga do 19:00 sati 26. studenoga 2023.

ČLANAK 4. – Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik, ako želi, može zapratiti Facebook stranicu, označiti sa “Sviđa mi se” objavu koja komunicira natječaj na Facebook stranici ALPHA-M Računala te istu i podijeliti.

Dobitnici, njih četvero, će se odrediti aplikacijom za slučajni odabir: http://jklp.org/html/choose.html. Dobitnici će biti kontaktiran ispod komentara s kojim je sudjelovao u natječaju te kroz Inbox uz informacije o primopredaji nagrade.

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom ili profilima kako bi sudjelovali u natječaju. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sudjelovanja u Natječaju. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje autentične profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 72 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se koristi lažnim profilom kako bi sudjelovao u natječaju.

ČLANAK 5. – Nagrada

Nagrade:

  • 1. Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 38400mAh
    2. White Shark MIŠ WGM-5012 LIONEL / 10.000 DPI – Crni / Wireless
    3. White Shark WEB KAMERA 1080p GWC-004 OWL
    4. White Shark TIPKOVNICA GK-2104 TEMPLAR

ČLANAK 6. – Dobitnici

Dobitnici će biti objavljeni 26. studenoga 2023. u 20 sati u komentaru ispod objave koja komunicira Nagradni natječaj te će u istom komentaru biti zamoljen da se javi u Inbox pretinac Facebook profila ALPHA-M Računala u roku od najviše 72 sata, radi dogovora o preuzimanju nagrade. Ako Dobitnici ne odgovore na obavijest u roku od 72 sata, gube pravo na nagradu.

Od Dobitnika ćemo zatražiti osobne podatke samo u svrhu preuzimanja nagrada te ćemo te iste podatke obrisati iz našeg sustava unutar 10 radnih dana od primitka nagrada.

U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.

 

ČLANAK 7. – Uvjeti sudjelovanja

Sve prijave koje se postave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko su njihove prijave uvredljive na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Sudionici koje sudjeluju u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača Natječaja prema dobitnicima.

Priređivač se ni pod kojim uvjetima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promjene, smetnje, prekide, diverzije ili zamjene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu utjecati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korištenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Priređivač neće snositi odgovornost ako neispunjenje obveza proizlazi iz razloga više sile niti ukoliko dostavljanje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Sudionik ostavio/la netočni.

ČLANAK 8. – Zaštita osobnih podataka i odgovornost

Osobne informacije koje Sudionici Natječaja dostave kroz Natječaj bit će upotrijebljene za provjeru, slanje nagrada te potvrdu da su primili nagradu u slučaju osvajanja iste. Sudjelovanjem u Natječaju Sudionici su suglasni da njihovi osobni podaci budu obrađivani i prikupljani od strane Priređivača. Osobni podaci Sudionika će biti obrađivani isključivo sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja i u mjeri i za vrijeme koje je neophodno. Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i da zahtijevaju njihovu dopunu, ispravku i brisanje odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju obradu, slanjem takvog zahtjeva Priređivaču, na e-mail adresu info@alpha-m.hr. Sudionici prihvaćaju da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost daljnjeg sudjelovanje u Natječaju. Sudionici pristaju na ustupanje svojih osobnih podataka pružateljima usluga i podizvođačima radi izvršenja zadataka za Priređivača u vezi s Natječajem. Sudionici će biti u potpunosti odgovorni za istinitost i točnost informacija i podataka koje dostavljaju.

Sudionici pristaju da Priređivač modificira ili na neki drugi način mijenja poslane prijave iz Natječaja ili neki njihov dio. Nadalje, Sudionici pristaju da predane prijave budu objavljene na stranicama trećih osoba i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem pristaju na objavu i korištenje njihovog imena, fotografije i adrese za potrebe promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača, bez naknade.

Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u Natječaju (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Troškovi prijave za Natječaj putem interneta mogu varirati, stoga vas molimo da aktualne pristojbe provjerite sa svojim pružateljem usluga.

Sudionici su odgovorni za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja nagrade u Natječaju.

Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovaj Natječaj u Inbox na Facebook stranici ALPHA-M Računala.

Priređivač ne snosi odgovornost ako Sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti Facebooku ili Facebook stranici ALPHA-M Računala.

Neće se prihvatiti odgovornost za mogući gubitak komentara na Facebooku te za kašnjenje, krivo upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle utjecati na elektroničku komunikaciju ili neke druge okolnosti.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve odgovornosti, mijenja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Natječaj preko svoje Facebook stranice.

Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i pravila Natječaja.

U niti jednom slučaju Priređivač ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Natječaju ili na drugome mjestu.

U Varaždinu, 19. studenoga 2023.

Pomoć i informacije

Slobodno nas nazovi na

+385 42 312 003

ili pošalji poruku na

info@alpha-m.hr