Početna Pravila nagradnih natječaja

Pravila nagradnih natječaja

PRAVILA NATJEČAJA „ALPHA-Manija“

Članak 1.

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „ALPHA-Manija“  (u nastavku Natječaj) je ALPHA-M d.o.o. (u nastavku Organizator). Nagradni natječaj priređuje se u cilju promidžbe Organizatorovog asortimana.

Članak 2.

2.1. Natječaj se održava u razdoblju od 22.07.2016. do 01.08.2016.

2.2. Natječaj se održava putem društvene mreže Facebook

2.2. Dobitnici natječaja će biti objavljeni 01.08.2016.

Članak 3.

Pravila svakog kruga natječaja bit ce objavljena na Facebook stranicama Alpha M d.o.o. http://www.facebook.com/pomojojmjeri i web stranici www.alpha-m.hr

Kako bi se uključili u natječaj sudionici moraju učiniti iduće korake:

  • Stisnuti gumb LIKE/Sviđa mi se, na stranicu Alpha-M računala

  • Prijaviti se na naš newsletter (s lijeve strane, ispod informacija o stranici)

  • Ispod slike komentirajte nagradu
  • Stisnuti gumb LIKE/Sviđa mi se na fotografiji nagrade aktualnog kruga natječaja.
  • Uz komentar napisati ime prijatelja za kojeg želite da osvoji drugu nagradu.
Članak 4.

4.1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži "Facebook" (na web-stranici http://www.facebook.com).

4.2. Nagrada se preuzima uz osobnu iskaznicu, a ime na njoj mora odgovarati imenu na Facebook profilu pobjednika. Organizator ima pravo na detaljniju provjeru poklapanja identiteta osvajača nagrade i podataka na osobnoj iskaznici.

4.3. Osobe mlađe od 16 godina mogu sudjelovati u Natječaju, ali nagradu mogu preuzeti samo uz prisustvo roditelja s osobnom iskaznicom.

Članak 5.

5.1. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike, u sljedećim slučajevima:

- ako sudionik prekrši ova pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti,

- ako se sudionik koristi lažnim profilima i email adresama kako bi si povečao dodatne bodove prijave. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu nedopuštenog povečavanja broja bodova. Razlozi uključuju ali nisu ograničeni na: nepostojanje profil slike, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata,

5.2. Svi sudionici koji su diskvalificirani ce biti obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem stranice „Moj profil“.

Članak 6.

U Natječaju ne mogu sudjelovati i osvojiti nagradu zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Nagradu će osvojiti sudionici izvučeni putem nasumičnog odabira aplikacije. I objavljeni 19.06.2016.

Ime dobitnika bit će objavljeno na Facebook stranicama https://www.facebook.com/pomojojmjeri i web stranici www.alpha-m.hr u roku od 24 sata nakon završetka kruga naječaja.

Dobitnik je suglasan da se njegovo ime objavi.

Članak 8.

8.1. Sudionici natječjaja koji sudjeluju u ovom Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od onih koje su objavljene i osvojene.

8.2. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9.

9.1. Nagrada se mora preuzeti u roku od mjesec dana od objave pobjednika.

9.2. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Natječaja prema dobitniku.

Članak 10.

Natjecaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u tom slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 11.

Facebook nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom te sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebooku.

Članak 12.

12.1. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

12.2. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 13.

Glavni tumać ovog pravilnika je Organizator Natječaja.

Članak 14.

Ugovorne stranke su suglasne da ce sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.